Нормативные документы

Типовый учебный план дошкольного образования

Санитарные нормы и правила

Образовательный стандарт

Інструктыўна-метадычнае  пісьмо Міністэрства  адукацыі  Рэспублікі Беларусь «Аб арганізацыі ў 2022/2023 навучальным годзе адукацыйнага працэсу ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйную праграму дашкольнай адукацыі, адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі, адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю»

Пералік вучэбных выданняў для выкарыстання ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйную праграму дашкольнай адукацыі, у якасці вучэбных дапаможнікаў для выхаванцаў старшых груп (ад 5 да 7 гадоў) у 2022/2023 навучальным годзе

Пералік НОВАЙ вучэбна-метадычнай літаратуры, выдадзенай на беларускай мове, для ўстаноў дашкольнай адукацыі да 2022/2023 навучальнага года (выданне дапаможнікаў ажыццёўлено з прыцягненнем сродкаў рэспубліканскага бюджэту)

Перечень учебных изданий, официально утвержденных либо допущенных в качестве соответствующего вида учебного издания Министерством образования Республики Беларусь, рекомендованных организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение образования, для использования в 2022/2023 учебном году в учреждениях образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования